Zarządzanie konfliktem

 • Rodzaj: kurs online
 • Termin: dostęp nieograniczony
 • Wydawca: FAOO
 • Cena: bezpłatny

Menedżerowie i menedżerki często zadają sobie wiele pytań związanych z konfliktem, jaki pojawił się - lub może pojawić - w ich zespołach i organizacjach.

 1. Czy coś dobrego wynika z konfliktów w organizacjach?
 2. Jak kontrolować poziom konfliktów?
 3. Jak diagnozować przyczyny konfliktów w zespole?
 4. Kiedy koszty społeczne konfliktu przekraczają korzyści dla organizacji?
 5. Co zrobić, by pracownicy samodzielnie rozwiązywali konflikty?
 6. Jakie umiejętności należy doskonalić, by umiejętnie rozwiązywać konflikty?

Celem tego szkolenia jest poszukanie odpowiedzi na nie i przygotowanie Cię do skuteczniejszego i bardziej świadomego zarządzania konfliktem.

Podczas szkolenia nauczysz się:

 • rozpoznawać otwarte i ukryte przyczyny konfliktów w organizacji i zapobiegać ich rozwojowi,
 • zarządzać konfliktem poprzez stosowanie zindywidualizowanych metod,
 • stosować techniki rozwiązywania konfliktów w zespole,
 • stosować techniki mediacyjne skuteczne w rozwiązywaniu sporów i konfliktów w środowisku organizacji,
 • konstruktywnie i asertywnie zachowywać się w konflikcie.