Planowanie strategiczne w organizacjach pozarządowych

  • Rodzaj: kurs online
  • Termin: KURS ON-LINE
  • Wydawca: FAOO
  • Cena: bezpłatnie

Główne cele kursu: nabycie przez uczestników wiedzy i umiejętności z zakresu zarządzania strategicznego, potrzebnych do planowania rozwoju organizacji, z uwzględnieniem własnych zasobów i sytuacji w otoczeniu. 

Główne treści: kluczowe elementy strategii, etapy procesu tworzenia strategii, identyfikacja strategicznych wyborów, mapa metod wykorzystywanych w planowaniu strategicznym, analizy strategiczne, wyznaczanie celów w oparciu o wyniki analiz, analiza przykładowych strategii, zapewnianie partycypacji w tworzeniu strategii.

Kurs został przygotowany na podstawie scenariusza Cezarego Ulasińskiego i Magdaleny Widuch z Centrum Doradztwa Strategicznego.

Cezary Ulasiński
Współwłaściciel firmy Centrum Doradztwa Strategicznego. Socjolog, absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego. Konsultant i trener zarządzania. Posiada Międzynarodowy Certyfikat Trenera Zarządzania (Thames Valley University London). Ekspert w dziedzinie planowania i zarządzania strategicznego, konsultacji społecznych oraz jakościowych badań społecznych. Posiada bogate doświadczenie w obszarze planowania i zarządzania strategicznego. Jest współautorem kilkudziesięciu planów rozwoju strategicznego dla jednostek samorządu terytorialnego oraz dla innych instytucji publicznych i organizacji pozarządowych (plany rozwoju turystyki, strategie rozwoju miasta, gminy, przeglądy strategiczne). Ekspert kluczowy w regionalnych projektach badawczych dotyczących tematyki rynku pracy, migracji, rozwoju szkolnictwa zawodowego dostosowanego do potrzeb gospodarki.

Magdalena Widuch
Konsultant i kierownik projektów strategicznych Centrum Doradztwa Strategicznego. Absolwentka Szkoły Trenerów Zarządzania MATRIK. Trener i konsultant planowania strategicznego w sektorze publicznym z 8-letnim doświadczeniem. Przeprowadziła szereg szkoleń i sesji strategicznych w ramach procesów tworzenia strategii dla gmin, powiatów, regionów i organizacji pozarządowych. Uczestniczyła w opracowaniu ponad 40 planów strategicznych. Ostatnie realizacje to: Strategia rozwoju miasta Będzin (2012), Strategia rozwoju miasta i gminy Niepołomice (2011), Strategia rozwoju w zakresie kultury, rekreacji, sportu i turystyki na terenie gminy Mogilany (2009) oraz Strategia rozwoju gminy Jerzmanowice-Przeginia.