Zarządzanie zespołem

  • Rodzaj: kurs online
  • Termin: KURS ON-LINE
  • Wydawca: FAOO
  • Cena: bezpłatnie

Główne cele kursu: przygotowanie uczestników do efektywnego zarządzania zespołem, w tym do sprawniejszego tworzenia zespołu, zapewniania mu warunków do efektywnej pracy oraz delegowania zadań i odpowiedzialności w organizacji.

Główne treści: rodzaje i charakterystyka zespołów, tworzenie zespołów, cykl życia zespołu, zasady efektywnej pracy zespołu, angażowanie członków zespołu, style zarządzania zespołem, delegowanie zadań i odpowiedzialności.

Kurs został przygotowany na podstawie scenariusza Piotra Henzlera.

Piotr Henzler

Edukator, trener i superwizor animacji i współpracy środowiskowej, socjolog ze specjalizacją socjologia organizacji pracy i zarządzania.  Od sześciu lat związany z organizacjami pozarządowymi i edukacją, wcześniej – z sektorem biznesowym. Prezes i trener (II stopnia) Stowarzyszenia Trenerów Organizacji Pozarządowych STOP, członek Zespołu Edukatorów Stowarzyszenia CAL, autor i współtwórca programów szkoleń, cykli edukacyjnych oraz gier szkoleniowych z zakresu zarządzania organizacjami pozarządowymi, w tym kierowania zespołem. Zarządzał kilkuosobowymi zespołami projektowymi, kilkunasto- i kilkudziesięcioosobowymi grupami oraz ogólnopolskim stowarzyszeniem skupiającym ponad 200 członków. Posiada także doświadczenie jako doradca organizacji pozarządowych w zakresie zarządzania zespołem.