Jak przełożyć strategię na bieżącą działalność organizacji?

  • Rodzaj: kurs online
  • Termin: KURS ON-LINE
  • Wydawca: FAOO
  • Cena: bezpłatne
Z kursu dowiesz się:
- co zrobić, żeby strategia Twojej organizacji mogła być zrealizowana,

- czym są funkcjonalne programy działania i w jaki sposób wspierają one realizację strategii.

Przyjrzysz się w szczególności programom działania dotyczącym:
- polityki personalnej,
- polityki finansowania,
- usług, produktów i technologii,
- marketingu,

- organizacji - struktur i procedur.

Kurs został przygotowany na podstawie scenariusza Cezarego Ulasińskiego z Centrum Doradztwa Strategicznego.

Cezary Ulasiński
Współwłaściciel firmy Centrum Doradztwa Strategicznego. Socjolog, absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego. Konsultant i trener zarządzania. Posiada Międzynarodowy Certyfikat Trenera Zarządzania (Thames Valley University London). Ekspert w dziedzinie planowania i zarządzania strategicznego, konsultacji społecznych oraz jakościowych badań społecznych. Posiada bogate doświadczenie w obszarze planowania i zarządzania strategicznego. Jest współautorem kilkudziesięciu planów rozwoju strategicznego dla jednostek samorządu terytorialnego oraz dla innych instytucji publicznych i organizacji pozarządowych (plany rozwoju turystyki, strategie rozwoju miasta, gminy, przeglądy strategiczne). Ekspert kluczowy w regionalnych projektach badawczych dotyczących tematyki rynku pracy, migracji, rozwoju szkolnictwa zawodowego dostosowanego do potrzeb gospodarki.

Magdalena Widuch
Konsultant i kierownik projektów strategicznych Centrum Doradztwa Strategicznego. Absolwentka Szkoły Trenerów Zarządzania MATRIK. Trener i konsultant planowania strategicznego w sektorze publicznym z 8-letnim doświadczeniem. Przeprowadziła szereg szkoleń i sesji strategicznych w ramach procesów tworzenia strategii dla gmin, powiatów, regionów i organizacji pozarządowych. Uczestniczyła w opracowaniu ponad 40 planów strategicznych. Ostatnie realizacje to: Strategia rozwoju miasta Będzin (2012), Strategia rozwoju miasta i gminy Niepołomice (2011), Strategia rozwoju w zakresie kultury, rekreacji, sportu i turystyki na terenie gminy Mogilany (2009) oraz Strategia rozwoju gminy Jerzmanowice-Przeginia.