Regulacje antydyskryminacyjne i antymobbingowe w organizacji

  • Rodzaj: webinarium
  • Termin: dostęp nieograniczony
  • Wydawca: FAOO
  • Cena: bezpłatny

Zapraszamy do obejrzenia nagrania webinarium poświęconego regulacjom prawnym i praktyce działań antydyskryminacyjnych i antymobbingowych. Webinarium, stanowiące część mini-cyklu "Porozmawiajmy o prawie pracy", odbyło się 1 lutego 2024 r. w ramach projektu Mobilna Akademia NGO (MANGO), realizowanego w ramach dotacji programu Aktywni Obywatele - Fundusz Krajowy, finansowanego ze środków Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach Funduszy EOG.

Główne treści:

  • Przepisy prawne dotyczące przeciwdziałania dyskryminacji i mobbingowi w miejscu pracy
  • Obowiązki organizacji w zakresie działań antydyskryminacyjnych i antymobbingowych
  • Regulacje wewnętrzne i procedury w organizacji
  • Możliwe błędy i pułapki
  • Przykłady dobrych praktyk

 

Osoby prowadzące:

Karolina Stawicka
Adwokat. Partner i szef praktyki prawa pracy w Kancelarii Bird&Bird. Jest ekspertem w dziedzinie prawa pracy, a także specjalizuje się w sporach sądowych, w tym w sprawach cywilnych i karnych dotyczących korupcji i tajemnic handlowych. Od 2005 r. doradza klientom w pełnym spektrum spraw z zakresu prawa pracy, w tym w złożonych procesach restrukturyzacji, obejmujących fuzje i przejęcia, transfery pracowników oraz zwolnienia grupowe, kwestiach związanych z compliance. Pomaga klientom we wdrażaniu kodeksów postępowania, zasad informowania o nieprawidłowościach i procedur antykorupcyjnych. Wspiera klientów w opracowywaniu wewnętrznych zasad i strategii ochrony tajemnic handlowych i zwalczania nieuczciwej konkurencji, w tym w tworzeniu i przeglądaniu wewnętrznej dokumentacji organizacyjnej. Jest konsultantem Polskiej Izby Handlowej oraz ekspertem OLAF i IBA.

Grzegorz Wiaderek
Prezes zarządu Instytutu Prawa i Społeczeństwa INPRIS. Wcześniej koordynator Programu Prawnego Fundacji Batorego (1999-2011). Był przewodniczącym Rady Programu Obywatel i Prawo PAFW. Autor publikacji z zakresu prawa cywilnego, bankowego, prawa dotyczącego organizacji pozarządowych. Posiada doświadczenia ewaluacyjne oraz szkoleniowe. Członek redakcji Kwartalnika Trzeci Sektor. Stały współpracownik FAOO.